مقاله آموزش مفهوم تقسیم دو عدد کسری

آموزش مفهوم تقسیم دوعددکسری با استفاده از شکل ونمایش روی محور اعداد مناسب برای تدریس دبیران ،در پایه های چهارم ،پنجم ، ششم ، هفتم و هشتم
نویسنده:سرکار خانم مقراضی از همکاران بازنشسته انزلی

این مقاله هم اکنون در سایت گروه ریاضی استان قابل دریافت می باشد.
http://math.gilansch.ir

کاربرگ های فصل به فصل ریاضی هشتم

فصل 1 ریاضی هشتم

فصل 2 ریاضی هشتم

فصل 3 ریاضی هشتم

فصل 4 ریاضی هشتم

کاربرگ های فصل به فصل ریاضی هفتم

فصل 1 ریاضی هفتم

فصل 2 ریاضی هفتم

فصل 3 ریاضی هفتم

فصل 4 ریاضی هفتم

ریاضی هشتم(پاسخ تمامی تمرینات و اشکالات کتاب)

حل فصل1 هشتم

حل فصل 2 هشتم

حل فصل 3 هشتم

حل فصل 4 هشتم

حل فصل 5 هشتم

حل فصل 6 هشتم

حل فصل 6 هشتم

حل فصل 7 هشتم

حل فصل 8 هشتم

حل فصل 9 هشتم

 

 

 

چند نمونه سوال استانی ریاضی نهم نوبت دوم خرداد 95

ریاضی نهم اراک نوبت صبح با ریز بارم

ریاضی نهم اراک نوبت عصر با ریزبارم

ریاضی نهم کردستان

ریاضی نهم لرستان نوبت صبح

ریاضی نهم لرستان نوبت بعدازظهر

ریاضی نهم قم نوبت صبح

ریاضی نهم یزد

ریاضی نهم سیستان و بلوچستان

ریاضی نهم فارس

سوالات نهم اصفهان همراه با جواب

به زودی  سوالات استان های دیگر در  سایت قرار می گیرد.