ریز بارم پیشنهادی ریاضی نهم(نوبت اول)

این ریزبارم توسط سرگروههای آموزشی ریاضی استان گیلان(طیبه هادی زاده،محسن مرادیان،فاطمه محمدی امین)تهیه شده است.

برای دریافت کلیک کنید.