ارسال پاسخ نامه آزمون شبه تیمز

با تشکر از تمامی سرگروه های محترم ریاضی مناطق 33 گانه استان گیلان برای اجرای منظم و دقیق آزمون شبه تیمز ریاضی، پاسخ نامه  آزمون به ایمیل سرگروه های محترم ارسال گردید.

سیزدهمین کنفرانس ریاضی

سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران
سیزدهمین کنفرانس آموزش ریاضی ایران از 17 تا 20 شهریور ماه 93 در تهران برگزار می گردد همکاران محترم جهت ثبت نام و کسب اطلاعات کاملتر به سایت کنفرانس به آدرس WWW.uimecedu.ir مراجعه نمایند .